Čím hnojíme

Jedna z najčastejších otázok od vás sa týka hnojenia. Hnojenie pestovaných rastlín je dôležitou až esenciálnou záležitosťou každého pestovateľa a nemôžeme ju vynechávať ani my. Sme však hrdí na to, že pestujeme tradične – prirodzeným spôsobom. Veď, pozrite si náš Blog zo záhrady,  alebo si kliknite na našu facebook stránku.

Prirodzené pestovanie, ktoré rešpektuje prírodné princípy vychádza z kolobehu živín v prírode – a tiež v pôde. Pri pestovaní sa z pôdy živiny prirodzene odčerpávajú – spotrebováva ich rastlina na svoj rast alebo ich neskôr pri dozrievaní ukladá do zásobných orgánov – plody, hľuzy, cibule či zdužinatené časti rastlín. Tieto živiny treba do pôdy vrátiť späť skôr ako sa začne ďalšia pestovateľská sezóna.

Čo je teda prirodzené hnojenie?

Vo všetkom čo robíme sa držíme prírody. Hnojenie prirodzeným spôsobom vychádza z najstarších metód, kedy sa zvieratá sústreďovali na pôde, ktorú mali takto prirodzene obohacovať o živiny, ktoré odčerpali rastliny na výživu ľudí i zvierat. Tento pradávny spôsob sa však postupne dostal do dokonalejšiej podoby, kedy sa zvieratá chovajú sústredené do ustajňovacích priestorov. Podstieľa sa im prírodným materiálom – najčastejšie slamou, ktorá absorbuje vlhké časti výlučkov zvierat. Premiešava sa s tuhými výlučkami čím vzniká hnoj. Ten je po vyzretí najlepším hnojivom, ktorý do pôdy dováva živiny a organické látky.

Prečo sú organické látky pre pôdu dôležité?

Ako sme už spomenuli, pri hnojení organickými hnojivami dodávame do pôdy živiny. Ale na vlastnosti a kvalitu pôdy vplýva aj ostatné zloženie pôdnych častíc. Humus – ako organická zložka viaže v pôde vlahu počas sucha a živiny v období dažďov – aby sa nevyplavovali. Humus pôdu pomáha prevzdušňovať, pretože aj korene rastlín potrebujú kyslík na dýchanie a vytvárajú sa ideálne podmienky pre život v pôde.

 

Pôda je totiž špecifický ekosystém – prostredie, kde žijú v symbióze rôzne organizmy – od mikroorganizmov, cez hmyz až po rastliny. Rešpektovanie tohto jedinečného ekosystému prináša prospech aj samotnému pestovateľovi. Ten získava na jednej strane zdravý spôsob pestovania bez chémie, na druhej strane – popri chove hospodárskych zvierat získava ekonomicky najvýhodnejší spôsob hnojenia.  

Win-win princíp sa prenáša aj na vás priatelia, pretože máte možnosť získať kvalitnú, domácu a zdravú zeleninu, ktorej sa dovozová nikdy nevyrovná J. Hoci bývate v paneláku, alebo nemáte vlasntú záhradku, alebo sa vám neurodilo dosť pre vašu rodinu – môžete sa zásobiť z našej úrody.

 

Na obrázkoch vidíde roznosenie maštaľného hnoja na pôdu, zapracovanie do pôdy rotovátorom, zrejúci hnoj na základné jesenné hnojenie. Aktuálne je pre nás dostupný ovčí a konský hnoj. 

Vyzrievajúci ovčí hnoj.

TOPlist