Telefón: 0911 715 501
Email: info@rozel.sk

Kontaktné udaje:
Ing. František Nosáľ
Gaštanová 556/1
044 42 Rozhanovce
IČO: 30309026
DIČ: 1031510403
Nie som platcom DPH

Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj,
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1,
Odbor výkonu dozoru,
tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547
Mapka záhrady:
Kontaktný formulár: